W grupie Polskie Włókniny funkcjonuje wewnętrzny system kontroli jako¶ci włóknin płaskich. Oparty jest on na ci±głej kontroli parametrów produkowanych włóknin.

We własnych laboratoriach przeprowadzamy systematycznie testy :

 • wytrzymało¶ć na zrywanie
 • wydłużenie zrywaj±ce
 • gramatura materiału
 • rozrzut gramatury
 • grubo¶ć włókien
 • energia zrywaj±ca
 • czas tonięcia
 • chłonno¶ć cieczy

Wykaz czę¶ci atestów i ¶wiadectw:

 • ¶wiadectwo jako¶ci  ( Instytut Leków )
 • dopuszczenie do stosowania na opakowania produktów spożywczych ( PZH )
 • dopuszczenie do stosowania do produkcji wyrobów dla dzieci do lat 3 ( PZH )
 • atest higieniczny ( IMMIT )
 • atest higieniczny ( PZH )
 • atest na zawarto¶ć formaldehydów ( IIMW )
 • atest na odporno¶ć na zapalenie ( REMODEX )
 • atest na odporno¶ć na zapalenie na rynki brytyjskie ( FIRA )

W razie konieczno¶ci dodatkowe testy mog± być przeprowadzane w specjalistycznych laboratoriach zewnętrznych.