Na jeden z najnowocze¶niejszych w Europie
parków maszynowych tworz±cych włókniny
płaskie, które służ± do produkcji: Higienaxu, Izolaxu, Texfilu oraz Plantexu, składaj± się 2 linie Reicofil 3 o szeroko¶ci produkcyjnej 3,2 m.