Przewiduj±c ogromne zapotrzebowanie wielu dziedzin przemysłu i rolnictwa grupa firm:
Polskie Włókniny wprowadziła do produkcji nowoczesne włókniny płaskie, polipropylenowe typu spunbond, znane pod mark± handlow± Texfil. ( www.texfil.pl )

Liczne zalety tychże włóknin jak np.: mała rozci±gliwo¶ć, gładka powierzchnia, odporno¶ć na ¶cieranie, przewiewno¶ć i trudnopalno¶ć czyni± je idealnym materiałem wykorzystywanym w następuj±cych branżach:

  • przemysł meblarski
  • artykuły sanitarno medyczne
  • odzież ochronna i medyczna
  • obuwnictwo i kaletnictwo
  • no¶niki i podkładki
  • rolnictwo
  • budownictwo
  • przemysł filtracyjny
  • przemysł elektroniczny

Zapraszamy do zapoznania się z nasz± ofert± handlow± na stronach www.texfil.pl.