Oświadczenie Zarządu Creative Web o stanie księgowym spółki


Oświadczenie Zarządu TEXTON S.A. o stanie księgowym spółki


Plan połączenia Spółek Texton S.A. z siedzibą w Zgierzu z CREATIVE WEB Spółka z o.o. z siedzibą w Ksawerowie


Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Creative Web Sp z oo za 2017 rok


Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Creative Web Sp z oo za 2018 rok-sig


Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Creative Web Sp z oo za 2019 rok-sig


Sprawozdanie TEXTON S.A. za 2017


Sprawozdanie TEXTON S.A. za 2018


Sprawozdanie TEXTON S.A. za 2019r


Sprawozdanie z działalności Creative Web Sp z oo za rok 2017


Sprawozdanie z działalności Creative Web Sp z oo za rok 2018


Sprawozdanie z działalności Creative Web Sp z oo za rok 2019-sig


Uchwała Zarządu TEXTON S.A. w sprawie połączenia spółek


Uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Creative Web w sprawie połączenia ze Spółką TEXTON S.A.


Ustalenie wartości spółki Creative Web