grupa: Polskie Włókniny
   Creative Web Sp. z o.o.
   
tel. +42 212 80 28
   fax.+42 212 81 08
   95-054 Ksawerów
   ul. Giełdowa 14
   email: info@creativeweb.pl


O firmie
Spółka Creative Web została założona w 2000 roku. Działalno¶ć produkcyjn± i handlow± rozpoczęła w styczniu 2002 roku. Firma specjalizuje się w produkcji polipropylenowych włóknin płaskich maj±cych szerokie zastosowanie w medycynie higienie, rolnictwie, budownictwie....     więcej >>

 

Nasza oferta
Nasza oferta produkcyjna jest bardzo szeroka i stale, w miarę zapotrzebowań rynku, poszerzana. Na dzień dzisiejszy produkcja skupia się na wytwarzaniu nowoczesnych polipropylenowych włóknin płaskich typu spunbond...
więcej >>
Proces produkcji
Włókniny nonwoven wytwarzane s± w 100% z polimeru polipropylenowego z zastosowaniem technologii spunbond, czyli spod filiery. Istot± tej technologii jest otrzymanie w krótkim procesie produkcji płaskiego wyrobu włókienniczego ....
więcej >>